dilluns, 15 de febrer de 2016

PROGRAMA DE REHABILITACIÓ I INFORMES DE VERIFICACIÓ


PROGRAMA DE REHABILITACIÓ I INFORMES DE VERIFICACIÓ

Si te deficiències greus o molt greus caldrà que:

A)     La Propietat o Comunitat de Propietaris ha d'encarregar a un tècnic, la realització d'un programa de rehabilitació on es defineixin en línies generals els treballs que s'han de realitzar per esmenar totes les deficiències existents a l'IITE. Aquest Programa de Rehabilitació es per definir una planificació per a la realització de les intervencions necessàries de rehabilitació, conservació i possibles millores a realitzar en l'edifici, definint el cost aproximat que poden tindre aquests obres. Son definicions que donaran una visió general del que cal fer a l'edifici amb costos aproximats i definint la urgència de la seva actuació en funció de la gravetat i perillositat que tinguin. El període màxim per la seva realització i aprovació per la Propietat o Comunitat de Propietaris es de sis mesos a comptar de la data de finalització de l'informe IITE. També s'haurà d'establir dins del Programa de Rehabilitació juntament amb acord de la Comunitat de Propietaris o Propietat, una planificació financera per fer front a les obres de rehabilitació definides al Programa de Rehabilitació establint quotes o derrames per entitats i temps.

B)      El certificat que s'obté serà apte cautelarment i queda condicionada la seva vigència al fet que cada 12 mesos o menys segons es defineixi a l'IITE, es realitzi un informe de verificació per verificar que les deficiències existents no han anat a més, així com que les mesures cautelars preses segueixen funcionant correctament. Si es realitza la reparació d'aquestes deficiències no caldrà realitzar mes inspeccions de verificació.


Si només te deficiències lleus o importants caldrà que:

A)     La Propietat o Comunitat de Propietaris ha d'encarregar a un tècnic, la realització d'un programa de rehabilitació on es defineixin en línies generals els treballs que s'han de realitzar per esmenar totes les deficiències existents a l'IITE. Aquest Programa de Rehabilitació es per definir una planificació per a la realització de les intervencions necessàries de rehabilitació, conservació i possibles millores a realitzar en l'edifici, definint el cost aproximat que poden tindre aquests obres. Son definicions que donaran una visió general del que cal fer a l'edifici amb costos aproximats i definint la urgència de la seva actuació en funció de la gravetat i perillositat que tinguin. El període màxim per la seva realització i aprovació per la Propietat o Comunitat de Propietaris es de un any a comptar de la data de finalització de l'informe IITE. També s'haurà d'establir dins del Programa de Rehabilitació juntament amb acord de la Comunitat de Propietaris o Propietat, una planificació financera per fer front a les obres de rehabilitació definides al Programa de Rehabilitació establint quotes o derrames per entitats i temps.


Verificacions si només te deficiències importants

A)     El certificat que s'obté serà apte provisional i queda condicionada la seva vigència al fet que cada 2 anys o menys segons es defineixi a l'IITE, es realitzi un informe de verificació per verificar que les deficiències existents no han anat a més. Si es realitza la reparació d'aquestes deficiències no caldrà realitzar mes inspeccions de verificació.
Pere Domènech Bernat
Arquitecte Tècnic i Enginyer Edificació
--------------------------------
ARQUITECNIC.NET
Ramón y Cajal, 45 Local 4ª · 08012 Barcelona
Tel. 670 257 703
Correu electrònic :
tecnic@arquitecnic.net
Pàgina web  www.arquitecnic.net


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

¿Qué gastos de la hipoteca tenemos que pagar nosotros? fuente Habitaclia

Fuente Habitaclia ¿Qué gastos de la hipoteca tenemos que pagar nosotros? 14 de febrero del 2018 eldiario.es, José Luis García Pére...