dimecres, 28 de juny de 2017

Subvencions per a la millora de l'accessibilitat en edificis d'ús residencial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2017

Font CAATEEB

Àrea Metropolitana de Barcelona 

Subvencions per a la millora de l'accessibilitat en edificis d'ús residencial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2017


Publicades les ajudes per a la  millora de l'accessibilitat en edificis d'ús residencial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i que consten a l'Annex 1, exclosa Barcelona ciutat
 
El BOPB del dia 27 de juny de 2017 ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la millora de l'accessibilitat en edificis d'ús residencial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El contingut de la convocatoria està penjat a la base de dades nacional de subvencions o a la pàgina web del CMH.

Les actuacions subvencionables les trobareu a l'annex 2 de la convocatoria i són actuacions de millora de l'accessibilitat.

Pressupost disponible: 5.000.000 €
Àmbit d’aplicació: Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Terminis:

  • El termini de presentació de les sol·licituds d'Informe d'Idoneïtat, previ a la sol·licitud d'ajuts, s'obre el 28 de juny i finalitza el 15 de setembre de 2017.
  • El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuts (imprès 2), un cop obtingut l'Informe d'Idoneïtat, s'obre el 28 de juny i finalitza el 29 de setembre de 2017.

Destinataris: Comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i propietaris únics d'edificis d'ús residencial de l'àrea metropolitana de Barcelona. Resten exclosos els habitatges unifamiliars i aquells que es cedeixin a tercers a canvi d'un preu, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any (habitatges d'ús turístic, HUT).

Es consideren actuacions de millora de l’accessibilitat, les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals dels mateixos, a la normativa vigent. En particular:
  1. La instal·lació d’ascensors i l’eliminació de barreres arquitectòniques mitjançant elements com salvaescales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, així com la seva adaptació, un cop instal·lats, a la normativa sectorial corresponent.
  2. La instal·lació o dotació de productes de recolzament com són grues o artefactes anàlegs que permetin l’accés i ús per part de les persones amb discapacitat a elements comuns de l’edifici, com jardins, zones esportives, piscines i altres similars.
  3. La instal·lació d’elements d’informació o d’avís com són senyals lluminosos o sonors que permetin l’orientació en l’ús d’escales i ascensors.
  4. La instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com són videoporters i anàlegs.

L’edifici o edificis que vulguin sol·licitar ajuts per a actuacions de millora de l’accessibilitat han de disposar, com a mínim, de 8 habitatges, o excepcionalment menys, quan a l’immoble es duguin a terme simultàniament obres de conservació o quan hi habitin persones amb discapacitat o majors de 65 anys.

Quantia de subvencions

 La quantía de les subvencions i els requisits dels edificis per acollir-se a les ajudes els trobareu a l'annex 3 de la convocatoria.

 ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
   Quantia màxima per edifici:
50% del cost subvencionable o bé la resultant d'aplicar
4.000€ per habitatge i per cada 100 m² útils de local (la menor de les dues quantitats)
ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE
L'ACCESSIBILITAT
 Quantia màxima per habitatge o per cada 100m² útils de local % màxim subvencionat
 Instal·lació d'ascensors, supressió de barreres arquitectòniques i altres ajustos raonables en matèria d'accessibilitat


 4.000 €


50%

Els impresos normalitzats de sol·licituds i altres preguntes freqüents es poden consultar en l’apartat web Programa 2017 del Consorci Metropolità de l’Habitatge.
 
Per més informació sobre com sol·licitar l’informe d’idoneïtat, i altres preguntes relacionades amb la sol·licitud de l’informe d’idoneïtat de la fase d’alta,  podeu consultar l’apartat web del Servei de Validació del CAATEEB.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

¿Qué gastos de la hipoteca tenemos que pagar nosotros? fuente Habitaclia

Fuente Habitaclia ¿Qué gastos de la hipoteca tenemos que pagar nosotros? 14 de febrero del 2018 eldiario.es, José Luis García Pére...